Zelená káva

Zelaná káva

Čo je zelená káva

Svetol® je výťažok z nepraženej zelenej kávy, ktorý zachováva najdôležitejšie zdraviu prospešné vlastnosti kávy.

Kávovník je nízky strom, plodmi ktorého sú kávové bobule. Súčasťou zberu a spracovania je sušenie bobúľ na slnku niekoľko týždňov, až kým vonkajší obal bobule nepraskne a neuvoľní kávové zrnká. Toto zrnko je zelená káva. Kým sa zelená káva zmení na nápoj, zrnká sa priemyselne pražia. Praženie je proces, počas ktorého sa zelená káva praží niekoľko sekúnd až minút pri vysokej teplote, aby sa dosiahla chuť a aróma kávy.

Proces praženia je zodpovedný za deštrukciu niektorých aktívnych komponentov, ktoré sú prítomné v zelenej káve, najmä chlorogénych kyselín, ktoré sú prospešné Vášmu zdraviu. Pri výrobe Svetol® -u sme vybrali nepražené zrnká zelenej kávy, čím sme zachovali zdraviu prospešné vlastnosti aktívnych zložiek.

Nasledujúca tabuľka uvádza rôzne množstvá chlorogénnych kyselín (vyjadrených v hmotnostných % sušiny) v zelenej káve v závislosti od použitého výrobného procesu a variety kávy, pred a po pražení.

Proces Arabica Robusta
Surový prírodný materiál (zelené kávové zrnká) 5,5 – 8,0 % 7,0 – 10,0 %
Bezkofeínová káva (kofeín odstránený pomocou CO2) 5,5 – 8,0 % 7,0 – 10,0 %
Praženie 1,2 – 2,3 % 3,9 – 4,6 %

Ako vyplýva z tabuľky, pražením môže byť zničených až do 70 % chlorogénnych kyselín.Aké účinky má káva

Epidemiologické štúdie uskutočnené za uplynulých niekoľko rokov na konzumentoch kávy v Európe, Amerike a v Ázii dokázali pozitívnu koreláciu medzi konzumáciou kávy a znížením rizika vzniku diabetes typu 2. Zistilo sa, že jedinci, ktorí vypili viac ako 5 káv denne, mali znížené riziko výskytu diabetes typu 2.

Takisto sa zistilo, že zlepšená tolerancia na glukózu sa môže dať do súvislosti s vysokou mierou konzumácie kávy, preto káva môže súvisieť s regulačným účinkom na glykémiu1.

1 Glykémia: hladina glukózy v krvi. U zdravého človeka na lačno je hodnota okolo 1 g/liter.

Kofeín je najznámejšou aktívnou zložkou nachádzajúcou sa v káve. Je to pre jej schopnosť regulovať glykémiu?

Ukázalo sa, že aj bezkofeínová káva znižuje riziko vzniku diabetes typu 2. Tým sa dokázalo, že na regulácii glykémie sa podieľajú aj iné komponenty prítomné v káve. Aj ďalšie klinické štúdie ukázali, že kofeín nie je jediný aktívnym komponentom kávy, ktorý znižuje riziko vzniku diabetes typu 2. Tieto zistenia sú sľubné, nakoľko sa odporúča obmedzený príjem kofeínu.

Zníženie rizika diabetes typu 2 nemôžeme pripisovať výhradne kofeínu, ale je to pravdepodobne komplexný synergický účinok rôznych zložiek kávy.

Ktoré sú hlavné aktívne zložky kávy podieľajúce sa na regulácii glykémie?

Chlorogénne kyseliny, známe vo vedevcom svete ako aktívne komponenty kávy, zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri regulácii hladiny cukru v krvi. Chlorogénne kyseliny sú aktívne molekuly, prirodzene prítomné v množstve potravín, ktoré sú známe pre svoju schopnosť redukovať uvoľňovanie glukózy z pečene do krvi. Táto ich vlastnosť hrá hlavnú úlohu pri regulácii glykémie. Niektoré štúdie však preukázali, že by bolo potrebné denne vypiť niekoľko stoviek šálok kávy, aby sa tento účinok prejavil. Preto je rozumné zvýšiť denný príjem chlorogénnych kyselín pomocou účelovo vytvoreného výživového doplnku.Čo je Svetol

Vďaka výskumu a skúsenostiam spoločnosti Naturex Svetol® spája v sebe blahodarné vlastnosti kávy v rastlinnom koncentráte s potvrdeným efektívnym zoštíhlovacím a a skrášľovacím účinkom.

Svetol® je prírodný bezkofeínový výťažok zo zelenej kávy, bohatý na aktívne zložky. Výťažok sa získava z nepražených zrniek kávy variety Robusta (Coffea canephora robusta Pierre), vďaka čomu má Svetol® jedinečné zloženie. Jeho účinnosť je klinicky dokázaná. Špecifické zloženie Svetol® -u bolo podrobne preskúmané. Tieto štúdie dokázali prítomnosť chlorogénnych kyselín zo zelenej kávy.

Chlorogénne kyseliny sú prítomné v rôznych bežne konzumovaných potravinách. Hlavným zdrojom chlorogénnych kyselín je však káva, ako to vidno z tabuľky nižšie:

Potravina Veľkosť vzorky Celkové množstvo chlorogénnych kyselín (v mg/vzorka)
Čerešňa 200g Medzi 94 a 520
Jablko 200g Medzi 10,8 a 213,4
Kiwi 100g Medzi 60 a 100
Artičoka 100g 45
Baklažán 200g Medzi 10 a 13
Slivka 200g Medzi 136 a 1 100
Zalievaná káva 200ml Medzi 524 a 730
Instantná káva 200ml Medzi 288 a 858

Zdroj: Phenolics in food & nutraceuticals, Shahidi F and Naszk M, 2003. Biodisponibility and antioxidant effects of phenolic acids of coffee, Lafay S, 2005.

Pozitívny vplyv chlorogénnych kyselín na naše zdravie je dokázané množstvom vedeckých štúdií. Práca Richelle a kolektívu dokazuje antioxidačný účinok chlorogénnych kyselín z kávy. Navyše, výsledky ukazujú, že antioxidačný účinok je približne dvojnásobne taký silný ako v prípade horúcej čokolády. Práce Bandyopadhyay a kolektívu a Jiang a kolektívu rovnako dokazujú blahodarné účinky chlorogénnych kyselín na naše zdravie.

Svetol® je bohatý na chlorogénne kyseliny. Jedna 400 mg dávka Svetol® -u sa rovná ekvivalentu 3 až 6 šálok kávy (v závislosti od kvality kávy a spôsobu jej prípravy). Chlorogénne kyseliny však nie sú jedinou aktívnou zložkou Svetol® -u. Svetol® takisto obsahuje kyselinu kávovú, veľmi dobre známu pre jej antioxidačný účinok. Výskumy realizované spoločnosťou Naturex ukázali, že kyselina kávová vykazuje silný antioxidačný účinok a významne obmedzuje oxidáciu lipidov v pečeni. Svetol® je preparát s výnimočným a jedinečným zložením. Jeho zloženie zaručuje neprítomnosť určitých molekúl, prítomných v káve, ktorým veda pripisuje potenciálne škodlivé účinky na naše zdravie, najmä pri zvýšenej konzumácii. Z tohto dôvodu Svetol® garantuje absenciu cafestolu a kahweolu a nižší obsah kofeínu aký by obsahovala štvrťka šálky kávy.Zoštíhľujúci účinok

Zoštíhľujúci účinok Svetol® -u bol preukázaný v štúdii na 50 ľuďoch. Kombinácia vysokokalorickej stravy, nedostatku pohybu a pomalého metabolizmu spôsobuje pribúdanie telesnej hmotnosti. Za takýchto podmienok ľudské telo nedokáže spaľovať kalórie a regulovať váhu. Súčasná klinická štúdia (publikovaná vo francúzskom vedeckom časopise Phytothérapie) uskutočnená na 50 ľuďoch vo veku medzi 19 až 75 rokov preukázala zoštíhľujúci účinok Svetol® -u, vďaka jeho účinku ako „spaľovača tukov“. Počas 60 dní boli sledované dve skupiny dobrovoľníkov, všetci s BMI (Body Mass Index) nad 25. Prvá skupina dostávala 400 mg Svetol® -u denne, kým druhá skupina dostávala placebo.

Po 60 dňoch užívania, jedinci zo skupiny, ktorá užívala Svetol® , stratili 5,7 % z pôvodnej váhy, čo znamenalo priemernú stratu váhy 5 kg.

Skupina, ktorá dostávala placebo stratila 2,8 % pôvodnej váhy, čo je štatisticky nevýznamný rozdiel oproti výsledku, dosiahnutému u prvej skupiny.Skrášľujúci účinok

Za nepekné krivky nášho tela je zodpovedný tuk. Ten má nešťastnú tendenciu ukladať sa na určitých partiách, meniac tým našu postavu, čím spôsobuje stratu štíhleho a pevného tvaru tela.

Svetol® pôsobí ako spaľovač tukov. Telo uskladní menej kalórií a harmonicky preformuje Váš tvar. Cez inhibíciu špecifických enzýmov Svetol® blokuje metabolizmus glukózy a tým spôsobuje, že telo spaľuje tuky, aby získalo potrebnú energiu.

Výsledky klinického testu rovnako ukazujú, že Svetol® signifikantne zvyšuje pomer aktívnej telesnej hmoty (LM) oproti tukovej hmote (FM).

Zvýšenie pomeru aktívnej telesnej hmoty oproti tukovej hmote znamená, že telo spaľuje tuk, čím sa zvyšuje pevnosť Vášho tela. Skrášľujúci účinok Svetol® -u Vám pomôže prinavrátiť štíhlu postavu.

© Copyright 2023 Del Nicky, použité obrázky sú ilustračné
www.zelenepotraviny.delnicky.sk