Čo sú to flavonoidy?

Flavonoidy sú prírodné látky, ktoré sa nachádzajú v malých množstvách v ovocí, zelenine, v kvetoch, v čaji a iných potravinách, ktoré denne prijímame. Klinické a experimentálne sledovania ukázali, že flavonoidy majú protizápalový, protivírusový a antioxidačný účinok. Chránia bunky pred toxickým pôsobením škodlivých látok z vonkajšieho prostredia, ale aj proti tým, ktoré sa tvoria v tele. Obnovujú prirodzený stav buniek, brzdia degeneratívne procesy ochranou proti následkom oxidačného stresu. Neresorbované flavonoidy sa vylučujú močom a stolicou ako iné prirodzené zvyšky potravy.

MATUZALEM® je flavonoidový komplex rastlinného pôvodu, v prvom rade katechíny, leukoantocyanidiny, kyanidíny, a všeobecne 3,5 flavon-diolové deriváty. Tieto komplexy flavonoidov sa nachádzajú v prípravku vo forme mono- až oligomérov, vyskytujúce sa medzi inými v listoch zeleného a čierneho čaju, eventuálne v jadrách červeného hrozna a prakticky v rôznych pomeroch takmer vo všetkých rastlinách, hlavne v semienkach a kžiciach plodov. Tieto kmeňové molekuly v rastlinách vznikajú cestou fotosyntézy a sú vedľajšími produktmi rastlinného metabolizmu. V rastlinách sú prítomné v tekutej forme, ich funkcia spočíva v ochrane rastlinstva proti vonkajšiemu i vnútornému poškodeniu.

Výroba účinnej látky vzniká nanotechnologicky patentovaným postupom. Vďaka nanotechnológii sú oligomérne formy flavonoidov v prípravku MATUZALEM® prítomné v pôvodnom stave. To znamená, že výsledné molekuly získané špecifickým procesom sa nevychyľujú zo svojej rovnovážnej polohy a ich elektrický náboj je v rovnováhe. Výsledkom toho po vniknutí do ľudského organizmu sa správajú ako prirodzená súčasť organizmu, teda vykonávajú svoju pôvodnú funkciu – vytváranie „poriadku".

Počas užívania MATUZALEMU® sa dostávajú do organizmu „molekuly života", ktoré inteligentným spôsobom komunikujú s bunkami organizmu a prioritne upravujú rovnovážny stav buniek a významným spôsobom zabraňujú množeniu degenerovaných a mutovaných buniek. Vďaka nízkej osmolarite sa voľne dostávajú cez cytoplazmu buniek a z rovnovážnej polohy vychýlené bunky a ich stavebné elementy dostávajú do rovnovážneho stavu cestou voľných elektrónov, teda vrátia zlatú strednú cestu, výsledkom čoho je normalizácia funkcií buniek a medzibunkového informačného toku. Vďaka veľmi veľkému počtu voľných elektrónov vyselektujú a/alebo n aviažu v organizme sa nachádzajúce voľnými radikálmi disponujúce škodlivé atómy, časti molekúl, molekuly. V priebehu vysporiadania rovnovážnych stavov sú schopné aj odovzdať elektróny. Teda v prípade buniek sú schopné elektróny nielen odobrať, ale aj poskytnúť.

Vzhľadom na veľké množstvo elektrónov a disponujúce základné vlastnosti patrí MATUZALEM® do výberovej kategórie antioxidantov – do kategórie čističov /scavenger/, čiže najefektívnejšie elementy vychytávania voľných radikálov. Veľkou výhodou prípravku je, že vytvára predpoklady, podľa ktorých účinok voľných radikálov nie je pre organizmus škodlivý.

Antioxidanty vo všeobecnosti zohrávajú v organizme nesmierne dôležitú úlohu. Pri súčasnom stresovom spôsobe života a u väčšiny obyvateľstva aj nevhodných stravovacích návykov, sa enormná záťaž imunitného systému prejavuje v náraste chorôb a všeobecnom zhoršení zdravia. Pri dostatočnom príjme dokážu antioxidanty výrazne „odľahčiť" imunitný systém tým, že napomáhajú organizmu zbavovať sa toxických látok, ktoré poškodzujú bunky, tkanivá, nervový systém, a pod. Podstatný je aj fakt, že nie moc zaťažený imunitný systém sa potom dokáže lepšie vysporiadať s rôznymi ochoreniami.

Molekuly nachádzajúce sa v tomto roztoku už spomínanými vlastnosťami poskytujú významnú ochranu našim bunkám a dokázateľne ochraňujú pred spomínanými degeneratívnymi vplyvmi.

Na základe pokusov a vyšetrení vykonaných na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bol meraním dokázaný ochranný vplyv molekúl nachádzajúcich sa v roztoku, ďalej výnimočný antioxidatívny účinok, ktorý sa vyznačuje selektívnou kategóriou (viď Praktické merania Matuzalemu). Sú schopné ochrániť DNA v jadre, zabraňujúc jej degenerácii, a vplyvom voľných elektrónov priaznivo ovplyvniť elektrický náboj buniek a ich molekúl, teda navodiť rovnovážny stav (viď Matuzalem – Inteligentná skupina molekúl).

Pomer účinnosti doteraz najsilnejšieho antioxidantu vitamínu E k účinnej molekule MATUZALEMU® je 10,5 násobok účinku vitamínu E (viď Antioxidačný potenciál Matuzalemu).

Obrovskou výhodou je aj to, že nakoľko tieto látky sú produktom konečného rastlinného metabolizmu, tak nemajú žiadne bočné účinky a ani sa žiadne nepredpokladajú. V medicíne je látka, ktorá nemá nežiaduce bočné účinky cenená najvyššie. Takýmto spôsobom môžeme získať a vyizolovať preparát, ktorý je bežne dostupný v malom množstve v potrave a zároveň sa neobávať nežiaducich efektov. Následne užitím vznikajú metabolity a bežne pokračuje polymerizácia v gastro-intestinálnom trakte ďalej. Použiteľnosť je prakticky univerzálna.

Prípravok dostal názov na základe dosiahnutých výsledkov na pokusných zvieratách. Normálny životný cyklus v priebehu pokusov v živom organizme, resp. zúčastnených zvierat všeobecne nepresahuje rok. Zvieratám, ktorým sa podával roztok MATUZALEMu®, sa dobre cítili aj po 14 mesiacoch a na prekvapenie vedcov sa dožili veku 2 rokov. Predlžený vek života bol podkladom pre rozhodnutie pomenovať prípravok MATUZALEM.

Dlhovekosť Matuzalema, biblicky jednoznačne potvrdená, mohla byť spôsobená psychickou a fyzickou rovnováhou, panenskou čistotou prírody a ekologicky orientovanou spoločnosťou. Dnes sa v niektorých serióznych vedeckých kruhoch staroba považuje za chorobu, ktorá je geneticky kódovaná. Tým vzniká predpoklad teórie o nesmrteľnosti, ktorá má však úplne reálny základ. A určite v nej budú hrať úlohu energeticky výnimočné molekuly, ku ktorým patria aj špecifické komplexy vybraných flavonoidov, nositeľov informácií.

Biblický Matuzalem sa dožil veku 969 rokov. Dobré zdravie a dlhý vek je dostupný každému, americkí vedci potvrdili, že každý človek má geneticky daných minimálne 120 a viac rokov života. Podľa skríningových pokusov by bol MATUZALEM® schopný významne napomôcť predĺženiu života.

Výživa a náš životný štýl hrajú dôležitú úlohu v rozvoji tzv. „civilizačných" ochorení". Na základe informácií o zdravej a prospešnej životospráve všetci vieme, že ochorenia sa môžu vyvíjať dlhé roky. V dôsledku toho zázraky neexistujú. Niet nad základné pravidlo: „Zdravá výživa je najlepší liek, rozumný a primeraný životný štýl je nenahraditeľný."

Naše správanie a slobodný výber každého je jedinečný, preto odporúčame predovšetkým sa riadiť takýmito zásadami, nakoľko tie sa nahradiť nedajú žiadnym liekom, podporným prípravkom alebo aj zázrakom. Záleží to len od nás a preto od srdca radíme, všetkým si svoje zdravie strážiť v každom období a prijímať denné radosti aj starosti bez stresu, s láskou, bez ohľadu aké sú. Pokiaľ máte problémy, vhodnou životosprávou kombinovanou s prijímaním flavonoidového komplexu MATUZALEM® si môžete vždy napomôcť zvýšiť kvalitu svojho života.

© Copyright 2023 Del Nicky, použité obrázky sú ilustračné
www.zelenepotraviny.delnicky.sk